******************************************************

Biomaart zu Walfer den 25. März 2023 virun der Sportshaal

                         vun 9:00 - 13:30 Auer

******************************************************

        FNEL Moart um Misäreshaff zu Arsdorf

        den 26. März 2023 vun 10:00 - 16:00 Auer

L******************************************************